top of page

เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

หมายเหตุ กรุณาโทรหรืออีเมลเพื่อทำการนัดหมายวันและเวลา

40/32 ซอยอินทมาระ 8

ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

info@capthailand.org

โทรศัพท์: 021-160-405

                021-160-406  

                086-398-1016

ติดต่อเรา

Thanks! Message sent.

วันหยุดประจำปี 25561

1 มกราคม - วันขึ้นปีใหม่

 

16 กุมภาพันธ์ - วันตรุษจีน

1 มีนาคม - วันมาฆบูชา 

 

13 เมษายน - วันสงกรานต์

 

16 เมษายน - วันหยุดชดเชยสงกรานต์ 

17 เมษายน - วันหยุดชดเชยสงกรานต์

1 พฤษภาคม - วันแรงงานแห่งชาติ 

 

29 พฤษภาคม - วันวิสาขบูชา

30 กรกฎาคม - วันพระบรมราชสมภพสมเด็จพระจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

13 สิงหาคม - วันหยุดชดเชยวันแม่แห่งชาติ

12 ตุลาคม - วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

23 ตุลาคม - วันปิยมหาราช

 

5 ธันวาคม - วันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช 

25 ธันวาคม - วันคริสต์มาส

 

bottom of page