Frequently Asked Questions

ฉันต้องเสียค่าใช้จ่ายสำหรับบริการของ CAP หรือไม่?


ไม่ เพราะบริการของเราไม่มีค่าใช้จ่าย คุณไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าบริการสำหรับผู้ให้คำปรึกษา ล่าม หัวหน้าชุมชน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับ CAP เพื่อเข้าถึงบริการของเรา
สัญชาติใดที่ CAP ให้ความช่วยเหลือบ้าง?


บริการของ CAP เปิดสำหรับผู้แสวงหาที่ลี้ภัยและผู้ลี้ภัยทุกสัญชาติ
ฉันจำเป็นต้องพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารกับ CAP หรือไม่?


ไม่ เพราะ CAP ดำเนินงานผ่านล่ามหลากหลายภาษาทั้ง เวียดนาม ม้ง อีเดย์ จารัย เขมร อาหรับ อูรดู ฮินดี้ ปัญจาบ ฝรั่งเศส และเปอร์เซีย แต่ล่ามของเรามีจำนวนน้อย หากคุณต้องการล่ามเพื่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ของเรา โปรดระบุภาษาของคุณเมื่อเริ่มต้นการสนทนาทางโทรศัพท์ เราจะติดต่อคุณกลับเมื่อล่ามภาษาพูดของคุณว่าง ซึ่งล่ามของ CAP ปฏิบัติงานภายใต้หลักการรักษาความลับ
ฉันจำเป็นต้องสื่อสารกับ CAP ผ่านหัวหน้าชุมชนหรือไม่?


CAP ไม่เชื่อมโยงกับหัวหน้าชุมชนผู้ลี้ภัยใดใด โปรดติดตรง CAP โดยตรง คุณไม่จำเป็นต้องสื่อสารผ่านหัวหน้าชุมชนเพื่อพูดคุยกับเรา
ฉันจะขอความช่วยเหลือได้อย่างไร?


หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเราทางโทรศัพท์หรืออีเมลเพื่อลงทะเบียนและนัดหมาย เราจะพบกับผู้ขอความช่วยเหลือที่นัดหมายเท่านั้น หมายเลขโทรศัพท์ของเรา 02-1160-405, 02-1160-406 หรือ 086-398-1016 หรืออีเมล info@capthailand.org ถ้าคุณต้องการล่ามโปรดระบุภาษาของคุณ หากล่ามว่างเราจะสามารถสื่อสารกับคุยได้โดยตรง ถ้าหากล่ามไม่ว่าง เราจะติดต่อคุณกลับโดยเร็วที่สุด